Test kompetencji - zagadnienia finansowe

GPT-4 na podstawie książek Jerzego T. Skrzypka

1. Płynność finansowato:
2. Miarą rentowności inwestycji jest:
3. Jak obliczyć stopę zwrotu z inwestycji (ROI)?
4. Co to jest NPV?
5. Co to jest rentowność inwestycji?
6. Jak oblicza się rentowność netto aktywów?
7. Jak oblicza się rentowność netto kapitału własnego?
8. Szybki wskaźnik płynności to:
9. Jak obliczyć stopę zwrotu z inwestycji (ROI)?
10. Co oznacza wskaźnik płynności bieżącej?
11. Co to jest wskaźnik rentownościaktywów?
12. Co to jest Wskaźnik Rentowności Kapitału Własnego (ROE)?
13. Co to jest Wskaźnik Rentowności Aktywów (ROA)?
14. IRR to:
15. Jaką rolę pełni "NPV" w kontekście analizy inwestycji?
16. Jakie jest znaczenie kapitału obrotowego netto dla przedsiębiorstwa?
17. Jakie jest znaczenie kapitału obrotowego netto dla przedsiębiorstwa?
18. Wzór na wskaźnik rentowności sprzedaży netto to:
19. Co oznacza płynność finansowa?
20. Co to jest wskaźnik płynności bieżącej?