Wskaźniki oceny efektywności inwestycji

CHAT GPT-4 na podstawie książek Jerzego T. Skrzypka

1. Co oznacza skrót NPV?

2. Co oznacza skrót IRR?

3. Co oznacza skrót ROI?

4. Co to jest WACC?

5. Co to jest cash flow?

6. Który z poniższych wskaźników służy do oceny rentowności przedsięwzięcia inwestycyjnego?

7. Co to jest punkt rentowności?

8. Co to jest stopa dyskontowa?

9. Co oznacza dodatnie saldo cash flow?

10. Co oznacza wartość NPV równa 0?