CHAT GPT-4 na podstawie książek Jerzego T. Skrzypka

Test współczynników rentowności

1. Rentowność netto to:

a) Zysk netto / Przychody ze sprzedaży
b) Zysk operacyjny / Przychody ze sprzedaży
c) Zysk brutto / Przychody ze sprzedaży

2. Który z poniższych wskaźników rentowności pokazuje efektywność wykorzystania aktywów przez przedsiębiorstwo?

a) Rentowność kapitału własnego (ROE)
b) Rentowność aktywów (ROA)
c) Rentowność sprzedaży (ROS)

3. Wskaźnik rentowności operacyjnej (ROS) oblicza się jako:

a) Zysk netto / Przychody ze sprzedaży
b) Zysk brutto / Przychody ze sprzedaży
c) Zysk operacyjny / Przychody ze sprzedaży

4. Rentowność brutto przedstawia:

a) Zysk brutto / Przychody ze sprzedaży
b) Zysk netto / Przychody ze sprzedaży
c) Zysk operacyjny / Przychody ze sprzedaży

5. Który z poniższych wskaźników obrazuje zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysku z wykorzystaniem kapitału własnego?

a) Rentowność aktywów (ROA)
b) Rentowność kapitału własnego (ROE)
c) Rentowność sprzedaży (ROS)

6. Wskaźnik rentowności EBITDA jest obliczany jako:

a) EBITDA / Przychody ze sprzedaży
b) EBITDA / Aktywa
c) EBITDA / Kapitał własny

7. Który wskaźnik rentowności jest najbardziej odpowiedni dla porównań międzybranżowych?

a) Rentowność aktywów (ROA)
b) Rentowność kapitału własnego (ROE)
c) Rentowność EBITDA

8. Rentowność inwestycji (ROI) oblicza się jako:

a) Zysk netto / Inwestycje
b) Zysk operacyjny / Inwestycje
c) Zysk brutto / Inwestycje

9. Który z poniższych wskaźników pokazuje efektywność wykorzystania kapitału własnego przez przedsiębiorstwo?

a) Rentowność aktywów (ROA)
b) Rentowność kapitału własnego (ROE)
c) Rentowność sprzedaży (ROS)

10. Który z poniższych wskaźników rentowności mierzy efektywność wykorzystania zainwestowanego kapitału przez przedsiębiorstwo?

a) Rentowność netto
b) Rentowność kapitału własnego (ROE)
c) Rentowność inwestycji (ROI)